Menu
Alışveriş Sepeti

Tıp Terimleri A-K

ABDOMEN Nedir? :Karın,batın.
ABORTUS Nedir? :Çocuk düşürme,düşük.
ABSANS Nedir? :Kısa süreli şuur kaybı.
ABSE Nedir? :Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.
ABSORBSİYON Nedir? :Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.
ADRENALİN Nedir? :Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.
AFAKİ Nedir? :Gözde, lensin olmaması.
AFAZİ Nedir? :Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur.
AFRODİZYAK Nedir? :Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.
AFONİ Nedir? :Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamamk arzusudur.
AGLÜTİNASYON Nedir? :Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.
AGORAFOBİ Nedir? :Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.
AJİTASYON Nedir? :Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.
AJİTE Nedir? :Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
AKNE Nedir? :Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.
AKONDROPLAZİ Nedir? :Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
AKOMODASYON Nedir? :Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.
AKROMEGALİ Nedir? :Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.
AKUSTİK SİNİR Nedir? :İşitme siniri.
AMBLİYOPİ Nedir? :Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.
AMNEZİ Nedir? :Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.
ANALJEZİK Nedir? :Ağrı kesici.
ANEMİ Nedir? :Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
ANEMİK Nedir? :Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.
ANERJİ Nedir? :Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.
ANESTEZİ Nedir? :Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.
ANKSİETE Nedir? :İç sıkıntısı, iç daralması.
ANOSMİ Nedir? :Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.
ANOREKSİ Nedir? :Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.
ANSEFALİT Nedir? :Beyin iltihabı.
ANTİENFLAMATUAR Nedir? :İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç...
ANTİSEPTİK Nedir? :Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak "mikrop" öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır.
ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ :İnsanlar, "mikrop kuramının" bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon ya da sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur’ün değerli çalışmalarının ürünüdür.
ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR? Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop hücresine girerek yaşamsal işlevlerini engelleyebileceği gibi, mikrop hücresinin dış zarını eriterek de yıkıcı etki gösterebilir. Ne var ki birçok antiseptik normal hücreler üzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yüzden bu maddelerin dikkatli kullanılması gerekir. Bazı antiseptikler ağızdan alındığında ya da vücuda şırınga edildiğinde ağır sonuçlara, hatta ölüme yol açabilir.
ANTİSPAZMODİK Nedir? :Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.
ANTİSTATİK Nedir? :Statik elektrik birikimini önleyen madde.
ANTİTOKSİK Nedir? :Toksin giderici.
ANTİTÜSSİF Nedir? :Öksürük giderici.
ANTİVİRAL Nedir? :Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen.
ANÜLER Nedir? :Halka şeklinde.
ANÜRİ Nedir? :İdrar çıkaramama.
ANÜS Nedir? :Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.
AORTA Nedir? :Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
AORTİK ANEVRİZMA Nedir? :Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.
APANDİSİT Nedir? :Kör barsak (apendiks) iltihabı.
APATİ Nedir? :Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.
APEKS Nedir? :Uç, tepe, zirve.
APİROJEN Nedir? :Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.
APNE Nedir? :Solunumun geçici bir zaman içinde durması.
APOPLEKSİ Nedir? :Felç, inme.
ARAKNOİD Nedir? :Beynin üzerinin örten ince zar.
ASETABULUM Nedir? :Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk
ASETİLSALİSİLİK ASİT Nedir? :Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.
ASİDOZ Nedir? :Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.
ASO Nedir? :"Antistreptolizin O" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, "Hemolitik Streptokok" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır.
AŞİL TENDONU Nedir? :Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).
ATROPİN Nedir? :Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.

BAĞIŞIKLIK Nedir? :Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
BAKTERİ Nedir? :Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır.
BAKTERİYEMİ Nedir? :Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.
BALLİSMUS Nedir? :Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, "hemiballismus" adını alır.
BANDAJ Nedir? :Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.
BARBİTÜRAT’LAR Nedir? :Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.
BASİL Nedir? :Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz’un etkeni Koch adı verilen basildir.
BAZAL METABOLİZMA Nedir? :Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
BATIN Nedir? :Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.
BELL PARALİZİSİ Nedir? :Yüz siniri felcidir.
BENCE-JONES PROTEİNİ Nedir? :Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.
BENİGN Nedir? :İyi huylu.
BERİBERİ Nedir? :B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.
BİKONKAV Nedir? :Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.
BİFİD Nedir? :İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.
BİFURKASYON Nedir? :İki dala ayrılma yeri.
BİLATERAL Nedir? :Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.
BİLİRUBİN Nedir? :Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.
BİLİRUBİNEMİ Nedir? :Kanda bilüribinin artması.
BİYOPSİ Nedir? :Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.
BİSEKSÜEL Nedir? :İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.
BLEFARİT Nedir? :Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.
BONE Nedir? :Kemik.
BOTULİSMUS Nedir? :Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
BRAKİYALJİ Nedir? :Kol ağrısı.
BRADİKARDİ Nedir? :Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.
BRONCHİOLİTİS Nedir? :Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.
BÜL Nedir? :Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm’den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.
BÜLLÖZ Nedir? :Büllerden oluşan lezyon.
 
CADUCEUS Nedir? :Mitolojide Tanrı’nın habercisi olan Merkür’ün asasıdır. ABD ordusu tıp mensuplarının sembolü olup, tıp biliminin sembolü olan Eskülap asaından farklıdır. Merkür asaının çevresinde iki yılan vardır, Eskülap’ta ise, bir yılan bulunur.
CAISSON HASTALIĞI Nedir? :Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.
CALCANEUS Nedir? :Topuk kemiği.
CANDIDA Nedir? :Bir mantar çeşidi.
CERAHAT Nedir? :Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.
CERRAHİ Nedir? :Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.
CERUMEN Nedir? :Kulak kiri. İnsan kulağında normal olarak bulunan balmumu kıvamındaki salgıdır. Bu salgının fazlalığı, kulak tıkanması ve geçici sağırlığa yol açar.
CESTODIASIS Nedir? :Yassı solucan enfeksiyonudur.
CLAVİCULA Nedir? :Köprücük kemiği.
COR Nedir? :Kalp.
COXAE Nedir? :Kalça kemiği.
 
ÇEKUM (Caecum) Nedir? :İncebarsakla kalınbarsağın birleştiği yerdeki kesedir. Bu bölgede, iltihaplanma, ülserasyon veya kanser görülebilir.
ÇIBAN Nedir? :Çıbanlar, derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.
ÇİÇEK Nedir? :Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.
ÇİL Nedir? :Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir. Bunlar, daha fazla, lokalize güneş yanıklarına benzetilebilir ve ekseriyetle sarışın veya kızıl saçlılarda görülen melanin pigmenti birikimidir.

DAKRİYOADENİT Nedir?:Gözyaşı bezi iltihabı.
DAKRİYOSİSTİT Nedir?:Gözyaşı kesesi iltihabı.
DAKRİYOSİSTEKTOMİ Nedir? :Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.
DAKRİYOSİSTOGRAFİ Nedir?:Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.
DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Nedir?:Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.
DAKRİYOLİT Nedir?:Gözyaşı taşı.
DALTONİZM Nedir?:Renk körlüğü.
DEBİLİTE Nedir?:Zeka geriliği.
DEFEKASYON Nedir?:Dışkının dışarı atılması.
DEFEKT Nedir?:Eksiklik, kusur.
DEFİBRİLATÖR Nedir?:Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.
DEFLORASYON Nedir?:Kızlık zarının yırtılması.
DEFORMİTE Nedir?:Şekil bozukluğu.
DEFORMASYON Nedir?:Şeklini bozma.
DEKÜBİTİS Nedir?:Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.
DEKOMPRESYON Nedir?:Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.
DEKONJESTAN Nedir?:Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.
DELİRİUM Nedir?:Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.
DEMANS Nedir?:Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans.
DEMONSTRASYON Nedir?:Göstererek öğretme.
DEJENERASYON Nedir?:Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri.
DEMORALİZASYON Nedir?:Moral çöküntü.
DEMİYELİNİZASYON Nedir?:Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
DANSİMETRE Nedir?:Yoğunluk ölçen cihaz.
DEONTOLOJİ Nedir?:Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
DEPİLASYON Nedir?:Kılların çıkartılması işlemi.
DEPRESYON Nedir?:Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.
DERMABRAZYON Nedir?:Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.
DERMATİT Nedir?:Cildin iltihabi durumu.
DERMATOLOJİ Nedir?:Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
DERMİS Nedir?:Ciltte en üst tabaka olan Epidermis’in altındaki tabakaya dermis adı verilir.
DÜŞÜK Nedir?:Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.
EDEMA Nedir?:Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
E.E.G Nedir?:Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.
EFFEKT Nedir?:Tesir, etki.
EFFEKTİF Nedir?:Etkili, tesirli.
EFERVESAN Nedir?:Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.
EFFÜZYON Nedir?:Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. "Plevral effüzyon" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.
E.K.G Nedir?:Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.
EKİNOKOK Nedir?:Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
EKLAMPSİ Nedir?:İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.
EKO Nedir?:Yankı.
EKOKARDİYOGRFİ Nedir?:Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
EKOKARDİYOGRAM Nedir?:Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
EKOENSEFALOGRAM Nedir?:Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
EKOLALİ Nedir?:Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
EKSİZYON Nedir?:Bir dokunun çıkartılıp atılması.
EKTAZİ Nedir?:Genişleme. Örn. Bronşektazi.
EKTODERM Nedir?:Derinin en dış tabakası.
EKTOPİ Nedir?:Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
EKTROPİON Nedir?:Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.
EKZEMA Nedir?:Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.
ELEKTROANSEFALOGRAFİ Nedir?:Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
ELEKTROKARDİOGRAFİ Nedir?:Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
ENDOKRİNOLOJİ Nedir?:İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.
ENDOKRİNOLOG Nedir?:Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.
ENSEFALON Nedir?:Beyin.
ENVAZYON Nedir?:Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.
EPİTEL Nedir?:Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
EROZYON Nedir?:Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
 
FALLOP TÜPLERİ Nedir?:Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
FALLOT’S TETRALOGY Nedir?:Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
FALKS SEREBRİ Nedir?:Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.
FAMİLYAL Nedir?:Irsi, kalıtsal, herediter.
FARİNKS Nedir?:Yutak.
FASİAL SİNİR Nedir?:Yüz siniri, yedinci kafa çifti.
FASİAL PARALİZİ Nedir?:Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.
FAT Nedir?:Yağ.
FATAL Nedir?:Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
FEBRİL Nedir?:Ateşli, hummalı.
FEKALİT Nedir?:Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.
FEÇES Nedir?:Dışkı.
FEMUR Nedir?:Uyluk kemiği.
FERMENT Nedir?:Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.
FERMENTASYON Nedir?:Mayalanma.
FERRİTİN Nedir?:Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.
FERTİL Nedir?:Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.
FERTİLİTE Nedir?:Doğurma yeteneği, verimlilik.
FETUS Nedir?:Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.
FETAL Nedir?:Fetus’a ait.
FİBRİN Nedir?:Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
FİBRİNEMİ Nedir?:Kanda fibrin bulunması.
FİBRİNÜRİ Nedir?:İdrarda fidrin çıkması.
FİBROM Nedir?:İyi huylu bağ dokusu uru.
FİBRO-SARKOM Nedir?:Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
FİBRÖZ Nedir?:Lif dokusu
FİBULA Nedir?:Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.
FİLARİA Nedir?:Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
FRENİK SİNİR Nedir?: Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.
 
GALAKTEMİ Nedir?:Kanda süt bulunması.
GALAKTOSEL Nedir?:Memede, içi süt dolu kist.
GALAKTORE Nedir?:Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
GALAKTOZ Nedir?:Süt şekeri.
GALAKTOZÜRİ Nedir?:Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
GALAKTÜRİ Nedir?:İdrarın süt görünümünde çıkması.
GANGLİON Nedir?:Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
GANGREN Nedir?:Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.
GASTRİT Nedir?:Mide iltihabı.
GASTRODÜODENİT Nedir?:Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
GASTROENTERİT Nedir?:İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
GASTROENTEROLOJİ Nedir?:Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
GASTROENTERELOG Nedir?:Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
GASTROSKOPİ Nedir?:Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
GASTROİNTESTİNAL Nedir?:Mide - barsak.
GASTROLİT Nedir?:Mide taşı.
GASTROMEGALİ Nedir?:Midenin genişlemesi.
GASTRONOMİ Nedir?:İyi yemek yeme bilimi.
GASTROPTOZİS Nedir?:Mide düşüklüğü.
GİARDİA Nedir?:Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.
GİARDİASİS Nedir?:Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.
HABİTÜEL Nedir? :İtiyadi, alışkanlığa bağlı.
HALLÜSİNASYON Nedir? :Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
HALLUKS Nedir? :Ayak başparmağı.
HALOTAN Nedir? :Anestezik bir madde.
HAMARTOM Nedir? :Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
HAMARTROZ Nedir? :Eklem boşluğuna kan dolması.
HAŞİŞ Nedir? :Esrar, haşhaş.
HEMATOM Nedir? :Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
HEMORAJİ Nedir? :Kanama.
HEMAGLÜTİNASYON Nedir? :Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
HEMANJİEKTAZİ Nedir? :Kan damarlarının genişlemesi.
HEMANJİOM Nedir? :Kan damarlarından dogan urlar.
HEMATEMEZ Nedir? :Kan kusma.
HEMATOSEL Nedir? :Testis torbalarında kan birikmesi.
HEMATOLOG Nedir? :Kan hastalıkları uzmanı.
HEMATOMİYELİ Nedir? :Omurilikte kanama.
HERPES Nedir? :Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.
HERPES SİMPLEKS Nedir? :Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.
HİLER Nedir? :Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.
HİLUS Nedir? :Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
HİPERKROMAZİ Nedir? :Pigment fazlalığı gösteren.
HİPOFİZ Nedir? :Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
HİPOSPADİAS Nedir? :Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.

İHTİYOZİS Nedir? :Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.
İDİOPATİK Nedir? :Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.
İKTER Nedir? :Sarılık.
İKTUS Nedir? :İnme. darbe.
İDİOT Nedir? :Doğuştan aptal.
İLEİTİS Nedir? :İnce barsak iltihabı.
İLEUM Nedir? :İnce barsağın son bölümü.
İLEUS Nedir? :Barsak tıkanması.
İLLUZYON Nedir? :Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İMBESİL Nedir? :Geri zekalı.
İMİTASYON Nedir? :Taklit.
İMMATÜR Nedir? :Tam gelişmemiş.
İMMİNENT Nedir? :Tehdit eden.
İMMİNENT ABORTUS Nedir? :Düşük tehdidi altındaki gebelik.
İMMOBİL Nedir? :Hareketsiz.
İMMÜN Nedir? :Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.
İMMÜNİTE Nedir? :Bağışıklık,muafiyet.
İMMÜNİZE Nedir? :Bağışık kılmak.
İMMÜNOLOJİ Nedir? :Bağışıklığı inceleyen bilim.
İMMÜNOLOG Nedir? :Bağışıklık uzmanı.
İNFLAMASYON Nedir? :Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İNTERMEDİER Nedir? :Arada oluşan, meydana gelen.
İNTRAEPİTELİAL Nedir? : Epital hücreleri içerisinde.
 
KAKOZMİ Nedir? :Pis koku.
KALYUM Nedir? :Potasyum.
KARDİAK Nedir? :Kalbe ait.
KARİNA Nedir? :Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.
KAŞEKSİ Nedir? :Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
KATABOLİZMA Nedir? :Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.
KELOİD Nedir? :Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.
KERATİN Nedir? :Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
KERATİNİZASYON Nedir? :Boynuzlaşma.
KERATİT Nedir? :Kornea iltihabı.
KERATOMA Nedir? :Nasır.
KERATOMETRE Nedir? :Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
KERATOPLASTİ Nedir? :Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
KERATOSKOP Nedir? :Korneayı muayene aleti.
KERNİCTERUS Nedir? :Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.
KETONEMİ Nedir? :Kanda keton cisimciklerinin bulunması.
KETONÜRİ Nedir? :Idrarla keton çıkarılması.
KIZAMIK Nedir? :Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
KİFOZ Nedir? :Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.
KİST Nedir? :Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.
KİST HİDATİK Nedir? :Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.
KİST SEBASE Nedir? :Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.
KLOSTROFOBİ Nedir? :Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.
KLEPTOMANİ Nedir? :İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
KOCH BASİLİ Nedir? :Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.
KOLESTEROL Nedir? :Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.
KORPUS Nedir? :Gövde.
KÜRTAJ Nedir? :Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmeside kürtaj olarak adlandırılır.
 

Doğal Yaşamı Sevdiklerinle Paylaş...