Menu
Alışveriş Sepeti

Tıp Terimleri L-Z

LABİL Nedir? :Kararsız, çabuk değişen.
LAKTASYON Nedir? :Annenin süt verme devresi.
LAKRİMA Nedir? :Göz yaşı.
LAKÜN Nedir? :Küçük boşluk, delik.
LAGOFTALMİ Nedir? :Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.
LAP Nedir? :Lenfadenopati’nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.
LAPARATOMİ Nedir? :Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.
LAPAROSKOPİ Nedir? :Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.
LARVA Nedir? :Tırtıl, kurtçuk.
LARENKS Nedir? :Gırtlak.
LARENJİT Nedir?  :Larenks iltihabı.
LARENGOSKOP Nedir? :Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.
LARENGOSKOPİ Nedir? :Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.
LENFOMA Nedir? :Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.
LEZYON Nedir? :Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.
LİGAMENT Nedir? :Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.

MAKROSEFALİ Nedir? :Başın (beynin) normalden büyük olması.
MAGNET Nedir? :Mıknatıs.
MALABSORBSİYON Nedir? :Emilimin bozuk oluşu.
MALADİ Nedir? :Hastalık.
MALASİ Nedir? :Keyifsizlik, kırıklık.
MALARYA Nedir? :Sıtma.
MALE Nedir? :Erkek.
MALFORMASYON Nedir? :Kusurlu oluş, sakatlık.
MALFONKSİYON Nedir? :Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.
MALİGN Nedir? :Habis, kötü huylu.
MALLEOL Nedir? :Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.
MALLEUS Nedir? :Orta kulaktaki çekiç kemik.
MALNUTRİSYON Nedir? :Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.
MALPRAKTİS Nedir? :Tıpta yanlış, özensiz tedavi.
MASTEKTOMİ Nedir? :Ameliyatla memenin alınması.
MAMİLLA Nedir? :Meme başı.
MAMOGRAFİ Nedir? :Meme filmi.
MANDİBULA Nedir? :Alt çene kemiği.
MANİ Nedir? :Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.
MANİFEST Nedir? :Aşikar, gizli olmayan.
MARFAN SENDROMU Nedir? :Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.
MARİHUANA Nedir? :Esrar.
MASTEKTOMİ Nedir? :Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.
MASTİTİS Nedir? :Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.
MASTOİDEKTOMİ Nedir? :Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.
MASTOİDİT Nedir? :Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.
MAZOHİST Nedir? :İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.
MENENJİT Nedir? :Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.
MENOPOZ Nedir? :Adetten kesilme.
MENSTRUAL Nedir? :Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.
MENSTRUAL SİKLUS Nedir? :Adet görme dönemleri, iki adet arası.
MENSTRUASYON Nedir? :Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)
MENTAL RETARDASYON Nedir? :Zeka gelişiminde gerilik.
METASTATİK Nedir? :Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)
METASTAZ Nedir? :Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.
MİTOZ Nedir? :Hücre bölünmesi.
MİYOM Nedir? :Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.
MUKOLİTİK Nedir? :Mukus’u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus’un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.
MUKOZA Nedir? :Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
NARKOANALİZ Nedir? :Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.
NARKOLEPSİ Nedir? :Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.
NARKOZ Nedir? :Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.
NARKOTİK Nedir? :Uyutucu, uyuşturucu.
NARSİZM Nedir? :Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.
NATAL Nedir? :Doğuşa ait.
NAZAL KEMİK Nedir? :Burun kemiği.
NAZOFARİNKS Nedir? :Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.
NATRİUM Nedir? :Sodyum.
NATUREL Nedir? :Normal, tabii.
NAUSEA Nedir? :Mide bulantısı.
NEBULİZER Nedir? :Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.
NEONATAL Nedir? :Yeni doğana ait.
NEOPLAZİ Nedir? :Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.
NÖROLOJİ Nedir? :Asabiye, sinir hastalıkları.
NÖROŞİRÜRJİ Nedir? :Beyin cerrahisi.
NODÜL Nedir? :Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar.
OBDUKSİYON Nedir? :Otopsi.
OBEZ Nedir? :Şişman.
OBEZİTE Nedir? :Şişmanlık.
OBJE Nedir? :Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.
OBJEKTİF Nedir? :Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
OBLİTERASYON Nedir? :Vücuttaki boşlukların tıkanması.
OBSERVASYON Nedir? :Müşahade.
OBSESYON Nedir? :Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.
OBSTRÜKSİYON Nedir? :Tıkanma, engel.
OBSTETRİ Nedir? :Doğum bilgisi.
ODİOGRAM Nedir? :Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.
OEDİPUS KOMPLEKSİ Nedir? :Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.
ODONTOİD Nedir? :Diş şeklinde.
OFTALMİK Nedir? :Göze ait.
OFTALMOPLEJİ Nedir? :Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.
OFTALMOLOJİ Nedir? :Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
OFTALMOSKOP Nedir? :Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.
OFTALMOSKOPİ Nedir? :Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.
OFTALMOLOJİST Nedir? :Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.
OFTALMOTONOMETRİ Nedir? :Göz içi basıncın ölçülmesi.
OKKULT Nedir? :Gizli, kapalı.
OKLUDE Nedir? :Kapalı, tıkalı.
OKSİPUT Nedir? :Başın arka kısmı.
OKULOMOTORYUS Nedir? :Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)
OKÜLER Nedir? :Göze ait.
OLEKRANON Nedir? :Dirsekteki çıkıntı.
OLFAKTORYUS Nedir? :Koku siniri.(Nervus Olfactorius)
OLİGÜRİ Nedir? :İdrarın normalden az çıkartılması
OLİGO Nedir? :Geri,küçük.
OLİGODENDROGLİOMA Nedir? :Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.
OLİGOSPERMİ Nedir? :Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.
OMENTUM Nedir? :Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.
ONANİZM Nedir? :Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.
ONKOLOJİ Nedir? :Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.
OPAK Nedir? :Donuk, şeffaf olmayan.
OPERABL Nedir? :Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )
OPERASYON Nedir? :Cerrahi müdahale, ameliyat.
OPİAT Nedir? :Afyonlu ilaç, uyuşturucu.
OPİSTOTONUS Nedir? :Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )
OSTEOGENESİS Nedir? :Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.
OSTEOGENESİS İMPERFEKTA Nedir? :Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.
OSTEOJENİK Nedir? :Kemik yapıcı.
OSTEOİD Nedir? :Kemik gibi, kemiğimsi.
OSTEOLİZ Nedir? :Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.
OSTEOMALASİ Nedir? :Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.
OSTEOMİYELİT Nedir? :Kemik iltihabı.
OSTEOFİT Nedir? :Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.
OSTEOPLASTİ Nedir? :Kusurrlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.
OVOBLAST Nedir? :Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.
OVOSİT Nedir? :Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.
OVÜLASYON Nedir? :Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.
ÖDEM Nedir? :Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır.Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.
ÖDİPUS KOMPLEKSİ Nedir? :Bkz. ODİPUS KOMPLEKSİ.
ÖSTAKİ BORUSU Nedir? :Orta kulakla nazofarenksi birleştiren, atmosfer basıncı ile orta kulak içi basıncı dengeliyen yola verilen isimdir.
ÖSTROJEN Nedir? :Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlıyan hormondur.
ÖTENAZİ Nedir? :Kısaca ölüm hakkı da denilebilir.Tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesidir.Yasal değildir.
ÖZEFAGUS Nedir? :Yemek borusuna verilen isimdir, yutak ile mideyi birleştirir.

PAKİMENENJİT Nedir? :Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.
PANDEMİ Nedir? :Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.
PALİLALİ Nedir? :Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin bir çok defa tekrarlanmasıdır.
PALYATİF Nedir? :Hafifletici.
PALPASYON Nedir? :Elle dokunularak yapılan muayene.
PALPİTASYON Nedir? :Kalp çarpıntısı.
PALSY Nedir? :Felç, inme.
PAN Nedir? :Bütün.
PANARTERİT Nedir? :Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.
PANKARDİT Nedir? :Kalbin bütün zarlarının iltihabı.
PANKREAS Nedir? :Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirm fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.
PANKREATİT Nedir? :Pankreas iltihabıdır.
PANOFTALMİ Nedir? :Gözün bütün tabakalarının iltihabı.
PANSİNÜZİT Nedir? :Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.
PAPİLLOM Nedir? :Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.
PAPİLLOKARSİNOM Nedir? :Kötü huylu papillom.
PAPAVERİN Nedir? :Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücüetkiye sahip bir alkaloid.
PAPİLLİT Nedir? :Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.
PAPÜL Nedir? :Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm’den küçük çaplı lezyonlardır.
PARA Nedir? :Yanında, yan. Örn. (Para-aortik aortun yanında)
PARAKARDİAK Nedir? :Kalbin yanında, kalbe komşu.
PARALİTİK Nedir? :Felç olan, felçli kişi.
PARALİZİ Nedir? :Felç.
PARAMEDİAN Nedir? :Orta hattın yanında, orta hatta yakın.
PARAMEDİKAL Nedir? :Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.
PARANAZAL Nedir? :Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.
PARANKİM Nedir? :Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.
PARAOZEFAGEAL Nedir? :Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan.
PARAPLEJİ Nedir? :Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.
PARAPAREZİ Nedir? :Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, örn. hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.
PARATİROİD Nedir? :Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.
PARATİROİDEKTOMİ Nedir? :Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.
PARATRAKEAL Nedir? :Nefes borusunun yanında yer alan.
PARAVERTEBRAL Nedir? :Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan.
PARAZİTEMİ Nedir? :Kanda parazit bulunması.
PARAZİT Nedir? :Asalak.
PARASENTEZ Nedir? :İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.
PARENKİM Nedir? :Organın kendine özel doku yapısı.
PARENTERAL Nedir? :İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, adele içi gibi yollarla verilmesi.
PARESTEZİ Nedir? :Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.
PARİETAL KEMİK Nedir? :Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.
PAROKSİSMAL Nedir? :Ani ve geçici krizler halinde gelen.
PARONİŞİ Nedir? :Tırnak yatağı iltihabı, dolama.
PARSİYEL Nedir? :Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.
PARTİKÜL Nedir? :Parçacık, zerre.
PARTUS Nedir? :Doğum.
PAROTİS BEZİ Nedir? :Kulak altı tükrük bezi.
PAROTİTİS Nedir? :Kabakulak.
PATELLA Nedir? :Diz kapağı kemiği.
PATOJEN Nedir? :Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.
PATOGENEZ Nedir? :Hastalığın esas ve gelişimi.
PATOGNOMONİK Nedir? :Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.
PATOLOJİK Nedir? :Normal olmayan, hastalıklı.
PATOLOG Nedir? :Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.
PEDİATRİ Nedir? :Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.
PEDİATRİST Nedir? :Çocuk hastalıkları uzmanı.
PELVİS Nedir? :Leğen kemiği.
PENİS Nedir? :Erkek cinsel organı.
PERİTON Nedir? :Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
PERİTONİT Nedir? :Peritonun iltihabıdır.
PERORAL Nedir? :Ağız yolu ile.
PETEŞİ Nedir? :Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)
PHENOTYPE Nedir? :Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
PITRIASIS Nedir? :Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazan kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR’da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.
PLAK Nedir? :Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından genellikle anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.
PLEVRA Nedir? :Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.
PLEVRAL Nedir? :Plevraya ait.
PLÖREZİ Nedir? :Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.
PLÖRİT Nedir? :Plevranın, sıvı birikmeksizin kuru iltihabı.
POLİKİSTİK Nedir? :Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.
POLİP Nedir? :Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.
PROSTAT Nedir? :Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.
PROSTATİT Nedir? :Prostat iltihabı.
PSORIASIS Nedir? :Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.
PULMONER Nedir? :Akciğer veya akciğerlerle ilgili.
PULMONER ARTER Nedir? :Akciğerin büyük besleyici arteri.
PÜSTÜL Nedir? :Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.
RABİES Nedir? :Kuduz.
RADİUS Nedir? :Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.
RADİKAL Nedir? :Sebebe yönelik, köklü.
RADİKÜL Nedir? :İnce dal, küçük kök.
RADİKÜLİT Nedir? :Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.
RADİKÜLOPATİ Nedir? :Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.
RADYOAKTİF Nedir? :Radyasyon yayan özelliğe sahip.
RADYODERMATİT Nedir? :Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.
RADYOLOJİ Nedir? :Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.
RADYOTERAPİ Nedir? :Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.
RAHİM Nedir? :Uterus, döl yatağı.
RAŞİTİZM Nedir? :D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.
RAYNAUD Nedir? :Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.
REFRAKSİYON Nedir? :Kırılma.
REFRAKTOMETRE Nedir? :Görme bozuklukluklarını ölçen cihaz.
REJENERASYON Nedir? :Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
REJİONAL Nedir? :Bir bölgeye ait.
REGRESYON Nedir? :Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
REGURJİTASYON Nedir? :Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi.
REHABİLİTASYON Nedir? :Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.
RELAKSİN Nedir? :Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.
REMİSYON Nedir? :Hastalık belirtilerinin sönmesi.
RENAL Nedir? :Böbrekle ilgili.
RENAL ARTER Nedir? :Böbrek arteri.
REPRODUKTİF  Nedir? :Çoğalabilen.
RESPİRASYON Nedir? :Solunum, nefes almak.
RESPİRATUVAR SİSTEM Nedir? :Solunum sistemi.
RETANSİYON Nedir? :Birikme, toplanıp kalma. ( Örn. İdrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)
RETİKÜLER Nedir? :Ağ gibi, ağ biçiminde.
RETİNA Nedir? :Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.
RETİNİT Nedir? :Retina iltihabı.
RETROBULBER Nedir? :Göz küresinin arka kısmı.
RETROBULBER NÖRİT Nedir? :Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karekterize iltihabi durumu.
RETROGRESSİV Nedir? :Gerileyen.
RETROPERİTONEAL Nedir? :Periton zarının arkasında.
RETROVERSİ Nedir? :Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.
REVASKÜLARİZASYON Nedir? :Yeniden damarlanma.
REZEKSİYON Nedir? :Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.
REZİDÜ Nedir? :Artık, bakiye.
REZİDÜEL Nedir? :Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)
REZİSTAN Nedir? :Mukavim, dirençli.
REZİSTANS Nedir? :Direnç, mukavemet.
REZORBSİYON Nedir? :Emilme.
 
SAFRA Nedir? :Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.
SAFRA KESESİ Nedir? :Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.
SAK Nedir? :Kese, torba.
SAKKÜLER Nedir? :Keseye benzer, torba gibi.
SAKRUM Nedir? :Kuyruk sokumu.
SAKRALİZASYON Nedir? :Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.
SAKROİLİAK EKLEM Nedir? :Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.
SADİZM Nedir? :Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.
SADİST Nedir? :Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.
SAGİTTAL Nedir? :Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.
SALİSİLİK ASİT Nedir? :Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.
SALMONELLA Nedir? :Bir bakteri türü.
SALPİNKS Nedir? :Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.
SALPENJİT Nedir? :Tuba uterinaların iltihabı.
SEDASYON Nedir? :Hastanın sakinleştirilmesi.
SİMPLEKS Nedir? :Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.
SİNÜZİT Nedir? :Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.
SİROZ Nedir? :Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.
SİTOLOJİ Nedir? :Hücre bilimi.
SKOLYOZ (SKOLİOSİS) Nedir? :Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.
STERNUM Nedir? :İman kemiği.
SUBKARİNAL Nedir? :Karinanın altında. (Karina: Trakea’nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)
SUBPLEVRAL Nedir? :Akciğer zarının altında.
SÜT BEZESİ Nedir? :Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.
 
TABES DORSALİS Nedir? :Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.
TALAMUS Nedir? :Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.
TALASEMİ Nedir? :Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.
TAKİPNE Nedir? :Çok hızlı solunum.
TARTAR Nedir? :Diş taşı.
TELENJİEKTAZİ Nedir? :Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.
TELEKARDİOFON Nedir? :Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.
TELEPATİ Nedir? :Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.
TEMPORAL BÖLGE Nedir? :Şakak bölgesi.
TENDİNİT Nedir? :Tendon iltihabı.
TENDON Nedir? :Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.
TENESMUS Nedir? :Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.
TENYA Nedir? :Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
TESTOSTERON Nedir? :Erkek seks hormonuna verilen addır.
TREMOR Nedir? :İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.
TROMBOZ Nedir? :Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

ULNA Nedir? :Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.
ULTRASOUND Nedir? :İnsan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.
ULTRASONOGRAFİ Nedir? :Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.
ULTRAVİOLE Nedir? :Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.
UTERUS Nedir? :Rahim, döl yatağı.
UTERUS BİCORNİS Nedir? :Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.
UVULA Nedir? :Küçük dil.
 
ÜLSER Nedir? :Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır.
ÜLSERATİF KOLİT Nedir? :Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur.
ÜREMİ Nedir? :Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir.
ÜRETER Nedir? :Böbreklerle idrar torbasını birleştiren, idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüptür.Her iki tarafta birbirinden bağlantısız olarak bulunur.
ÜRETRA Nedir? :İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve ıdrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim.
ÜRETRİT Nedir? :Üretranın iltihabıdır.
ÜROLOJİ Nedir? :Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.Bevliye.
ÜRTİKER Nedir? :Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur.
ÜRİN Nedir? :İdrar.
ÜROGENİTAL Nedir? :Genital ve idrar yolları sistemi ile ilgili.
ÜROGRAFİ Nedir? :Damardan kontrast madde verilerek böbrekler,idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir.Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.
VAGOTOMİ Nedir? :Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.
VAGUS Nedir? :Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.
VAJEN Nedir? :Kadın cinsel organı.
VAJİNİT Nedir? :Vajina iltihabı.
VAKSIN Nedir? :Aşı
VARİS Nedir? :Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişliyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.
VARİKOSEL Nedir? :Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içersinde varis oluşumu.
VASKÜLİT Nedir? :Damar iltihabı.
VAZODİLATASYON Nedir? :Damar genişlemesi.
VAZODİLATATÖR Nedir? :Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.
VAZOKONSTRÜKSİYON Nedir? :Damarları büzülmesi, kasılması.
VAZOKONSTRÜKTÖR Nedir? :Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.
VAZOSPAZM Nedir? :Damar kasılması, büzülmesi.
VEJETERYAN Nedir? :Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.
VEN Nedir? :Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.
VERTİGO Nedir? :Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.
VİTİLİGO Nedir? :Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler. 

YABANCI CİSİMLER Nedir? :Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.
YAĞ EMBOLİSİ Nedir? :Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.
YAĞLI DEJENERASYON Nedir? :En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.
YALANCI GEBELİK Nedir? :Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir.

ZAR: Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
ZATÜRREE (PNÖMONİ) Nedir? : Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.
ZAYIFLIK Nedir? : Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.
ZEHİR Nedir? : Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir.
ZEHİRLENME Nedir? : Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar.
ZEKA Nedir? : Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
ZEKA GERİLİĞİ Nedir? : Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
ZEKA YAŞI Nedir? : Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.
ZİGOMA Nedir? : Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.
ZİGOT Nedir? : Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.
ZONA Nedir? : Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
ZOOFİLİ Nedir? : Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.